HỒ SƠ NGHỆ SĨ

Quang Lê
Hồ Ngọc Hà
Bằng Kiều
Chế Linh
Lệ Quyên
Minh Tuyết
Đàm Vĩnh Hưng
Quang Dũng
MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên