bằng kiều

Ca sĩ Bằng Kiều giàu tới mức nào?
Bằng Kiều