Lệ Quyên

Sầu tím thiệp hồng – Quang Lê, Lệ Quyên
Lệ Quyên