YÊU BOLERO

Sầu tím thiệp hồng – Quang Lê, Lệ Quyên
Duyên phận – Như Quỳnh
Áo em chưa mặc một lần
Căn Nhà Màu Tím
Thành phố buồn
Tâm sự đời tôi