Liveshow

Bán vé Liveshow Chế Linh 6/4/2019 – Tình Bơ Vơ
Bán vé Liveshow Bốn Mùa Yêu Thương – Đàm Vĩnh Hưng, Lệ Quyên 9/5/2019
Bán vé Liveshow Khánh Ly, Tùng Dương 4-5/5/2019
Bán vé Liveshow Trịnh Ca 3 – Ngày 6/4/2019
Bán vé Đêm nhạc 85 Năm Nhạc Sĩ Vĩnh Cát – Ngôi Sao Hà Nội
Bán vé Đêm Nhạc Trịnh Công Sơn – 31/3/2019 Nhà Hát Lớn Hà Nội
Bán vé Liveshow Tân Nhàn 16/3/2019
Bán vé Liveshow Khi Ta Yêu – Bằng Kiều 7,8/3/2019