Liveshow

Bán vé liveshow đêm nhạc Dáng Em, Bằng Kiều, Lệ Quyên, Thu Phương, Ngọc Anh ngày 27/08/2022
Bán vé liveshow đêm nhạc Chế Linh – Bài Ca Kỷ Niệm ngày 17/09/2022
Bán vé liveshow đêm nhạc Bằng Kiều – Người Tình ngày 20/10/2022
Bán vé liveshow đêm nhạc Bằng Kiều, Ngọc Anh, Tùng Dương, Quang Dũng – Trở Về Ngày Yêu Thương ngày 1-2/07/2022
Bán vé liveshow đêm nhạc Duy Cường  – đêm nhạc Tình mẫu tử 5  ngày 02/07/2022
Bán vé liveshow đêm nhạc Khánh Ly –  Như Một Lời Chia Tay 09/07/2022
Bán vé liveshow đêm nhạc Lệ Quyên, Như Quỳnh, Quang Dũng – đêm nhạc Lam Phương & Trúc Phương – Trăm nhớ ngàn thương 6 18/06/2022
Bán vé liveshow đêm nhạc Bằng Kiều, Lệ Quyên, Quang Dũng, Quang Hà – Bài hát anh dành tặng riêng em 30/5/2022
Bán vé liveshow đêm nhạc Tùng Dương, Thanh Lam, Tấn Minh, Minh Chuyên – Hà Nội phố số 2 ngày 24/05/2022