Liveshow

Bán vé Liveshow Lời Tình Cho Giai Nhân 2/3/2019
Bán vé Liveshow Khi Ta Yêu – Bằng Kiều 7,8/3/2019
Bán vé Liveshow Đan Nguyên 2019
Bán vé Liveshow Trịnh Ca 3 – Ngày 6/4/2019
Bán vé Liveshow Tân Nhàn 16/3/2019
Bán vé Liveshow Cảm Ơn Tình Yêu 14/2/2019
Bán vé Liveshow Thanh Lam, Tùng Dương 14/2/2019 – Mùa Yêu
Bán vé Liveshow Hoa Trinh Nữ – Phương Mỹ Chi 19/1/2019
Bán vé Liveshow Đêm Việt Nam 7 – Đêm nhạc Chuyện Của Mùa Đông